Victor gimnazjalista

£2.32

Jedyne czasopismo edukacyjno-publicystyczne dla gimnazjalistów. Część edukacyjna utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. W każdym numerze jest przykładowy arkusz egzaminacyjny, także z języka obcego. Treści publicystyczne w piśmie związane są z tematyką młodzieżową, poruszają aktualne problemy nastolatków.


Częstotliwość: dwutygodnik
Dostępność: prenumerata

Dostępne opcje:

Copyright © 2015 polskiegazety.com